สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - พิษณุโลก

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • รับและกระจายข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจาก Email,FAX จดหมายให้กับแผนกต่างๆ
  • จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน
  • จัดเตรียมเอกสารเสนอเซ็นต์ให้กับ SGM
  • จัดทำเอกสารประชุมและรายงานการประชุม
  • ทำงานตามที่รับมอบจาก SGM
  คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง  (อายุ 23- 35 ปี )
  • จบป.ตรี ทุกสาขา
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถอ่านเข้าใจภาษาอังกฤษได้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm11@siammakro.co.th, hrs11@siammakro.co.th หรือติดต่อ                       สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา……พิษณุโลก1……………………………….โทร………055-077051……………………………ต่อ………104,105………

QR code