สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ลำพูน

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการตรวจรับสินค้าที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  • ปฏิบัติการรับสินค้าให้ถูกต้องแม่นยำและรับสินค้าตามรายการที่สั่งอย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้สั่งสินค้า
  • ตรวจสอบเอกสารที่ทางขนส่งมายื่นเพื่อส่งสินค้าว่าตรงตามวัน และเวลาที่กำหนดหรือไม่
  • ตรวจสอบสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และเรียบร้อย และมี Barcode ที่ถูกต้องและติดอยู่ที่ตัวสินค้า
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


  คุณสมบัติ
  • เพศชาย เท่านั้น 
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป สาขาโลจิสติกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานธุรกิจค้าปลีก/ส่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • สาขาทำงานในวันเสาร์ – อาทิตย์ ,วันนักขัตฤกษ์ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ E-mail hrm34@siammakro.co.th,hrs34@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 053-581285 ต่อ 104,105

QR code