สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - กำแพงเพชร

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor Dry Food (หัวหน้าแผนกสินค้าบริโภค)

    ลักษณะงาน :

    บริหารจัดการเรื่องยอดขายในแผนกสินค้าอุปโภคบริโภค ลดยอดสูญเสีย จัดสรรพนักงานให้เพียงพอกับยอดขายในสาขา
    คุณสมบัติ
    • วุฒิ ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา
    • มีประสบการณ์ทำร้านอาหารหรือธุรกิจให้บริการอย่างน้อย 2-3 ปี

QR code