สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - น่าน

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Section Manager - HR)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์
  • มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร
  • จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
  • ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ดูแลงานทางด้านบริหารจัดการสำนักงาน


  คุณสมบัติ
  • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5 ปี ขึ้นไป


  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  • ปริญญาตรีด้านการบริหารงานบุคคล หรือ สาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีในงานด้านการบริหารงานบุคคล
  • มีทักษะการบริหารทีมงาน และมีทักษะการสื่อสารดี 
  • มีความยุติธรรม ยอมรับ และรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) เบื้องต้นได้

QR code