สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ระยอง

ประเภท
เขต
สาขา

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ดูแลความเรียบร้อยของส่วนงาน Cashier , Reception เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
  • ตรวจสอบและนับเงินสดของ cashier เพื่อนำส่งเข้าธนาคาร
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์งานต้อนรับ,งานบริหารทีม cashier,หรืองานบริการลูกค้าไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
  • สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

QR code