สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - จันทบุรี

ประเภท
เขต
สาขา

20 ตำแหน่ง

  Part Time Renovated วันที่ 1 ตุลาคม 2562- วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  ลักษณะงาน
  • ปรับพื้นที่จัดเรียงสินค้า โยกย้ายสินค้า เพื่อจัดเรียงสินค้า
  • นัด Stock สินค้า , ตรวจสอบปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย , เติมสินค้า
  • เปลี่ยนป้ายราคาสินค้า
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป 
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ , ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ hrm26@siammakro.co.th,hrs26@siammakro.co.th

QR code