สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สระแก้ว

ประเภท
เขต
สาขา

หัวหน้าแผนก IT (Supv. - ALC)

  ลักษณะงาน
  • กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • กำกับดูแลการพิมพ์ป้ายราคาสินค้า, โปรโมชั่น ให้ทันตามเวลา และมีความถูกต้อง
  • กำกับดูแลการสรุปรายงานยอสูญเสียของทุกส่วนงาน
  • กำกับดูแลความถูกต้องของรายงาน Stock Management และรายงาน MIS ประจำเดือน


  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ในงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างน้อย 2-3 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ excel ได้เป็นอย่างดี (pivot, vlookup)
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm121@siammakro.co.th , pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาบดินทรเดชา โทร 02-021-7680 ต่อ 104,105

QR code