สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ฉะเชิงเทรา

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลืองานผู้จัดการแผนกในการควบคุมการผลิต จัดทำกลยุทธ์ และจัดกิจกรรมต่างๆให้กับพนักงานเบเกอรี่ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการขายเพิ่มรายได้ให้กับทางสาขา
  • ดูแลสินค้าด้วยทฤษฎี 6 Rights+1
  • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ GMP&HACCP

  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ด้านอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ
  • มีประสบการณ์การณ์การทำงานในสายงานเบเกอรี่อย่างน้อย 2 ปี หรืออยู่ในตำแหน่งหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 1 ปี

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm40@siammakro.co.th, hrs40@siammakro.co.th หรือติดต่อ  สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา ฉะเชิงเทรา โทร 033-021041-7 ต่อ 104 หรือ 105

QR code