สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สัตหีบ

ประเภท
เขต
สาขา

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  -          จัดทำแผน PM งานระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร,เครื่องกล,ระบบบำบัด,ระบบแอร์,เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน อุปกรณ์ต่างๆ และงาน facility ภายในสาขา รวมถึงจัดทำงบประมาณการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับปริมาณงาน

  -          ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในบริเวณสาขาให้มีความเรียบร้อย

  -          ทำแผนงานป้องกันความเสียหายจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสาขาเพื่อลดต้นทุนงานซ่อมบำรุง

  -          ดูแลจัดทำแผนอบรมดับเพลิง,งานต่อใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงดูแล รปภ.,แม่บ้าน,ระบบ CCTV และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  -          เพศชาย จบการศึกษาในสาขาไฟฟ้า.เครื่องกล,อิเล็กทรานิกส์

  -          มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี

  -          ทักศนะคติดี รักในการให้บริการ และมี Positive Thinking

  -          สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

   

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166

QR code