สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เกาะช้าง

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าส่วนหน้า (Section Manager - Check Out)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • รับผิดชอบการวางแผน, การจัดการ, และการควบคุมกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับงานแคชเชียร์ 
  • รักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลา
  • ดูแลป้องกันการเก็บเงินจากยอดขาย, ดูแลการป้องกันยอดสูญเสีย ที่เกิดจากการขโมย จากความเสียหายหรือ ความผิดพลาดของพนักงานเก็บเงิน รวมทั้งดูแลความปลอดภัยของเงินหมุนเวียน การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบ กิจกรรมต่างๆ และตารางการทำงานของแคชเชียร์ 
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องรับชำระเงินสดมีจำนวนเพียงพอและเปิดให้บริการกับลูกค้าในช่วงสโตร์เปิดทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการยืนต่อคิวของลูกค้าและการกีดขวางทางเดิน รักษาให้มีคิวไม่เกิน 3 คิว และขอความช่วยเหลือจากแผนกอื่นๆเมื่อจำเป็น 
  • พัฒนาและจัดการวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับช่วงเวลาซื้อสินค้าของลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจำนวนพนักงานมีเพียงพอบนพื้นฐานการประมาณการยอดขาย ช่วงเวลางานมากและเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ
  • ดูแลลูกค้าที่ไม่มีบัตรสมาชิก ณ จุดชำระเงิน รวมทั้งให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของบัตรสมาชิกแม็คโคร 
  • เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องคำร้องเรียนจากลูกค้าโดยการรับฟังและแจ้งต่อยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ
  • ประสานงานกับฝ่ายการเงินเกี่ยวกับรายงานสรุปยอดขายเงินสดประจำวัน / ประจำสัปดาห์ และ ปัญหาอื่น ๆ อันเกิดจากรับชำระด้วยบัตรเครดิต
  • กระทบยอดเงินสดของเครื่องชำระเงินแต่ละเครื่องที่นำส่งกับการทำ X-read 
  • ดำเนินการทำ X-read หลังจากสิ้นสุดกะการทำงานและทำ Z-read ทุกครั้ง และทำการปิดหน้าจอหลังสโตร์ปิดทำการ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของ Memoของแถมจากฝ่ายจัดซื้อ และประสานงานกับจัดซื้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับของแถม
  • ดูแลและควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกประชาสัมพันธ์
   
  คุณสมบัติ
  • เพศ : หญิง , ชาย
  • อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  • ปริญญาตรีด้านด้านบัญชี หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์ในการจัดการด้านการเงินของธุรกิจค้าปลีกหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถทำงาน วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น)
  • มีทักษะการบริหารทีมงาน และ มีทักษะในการเป็นผู้นำ
  • มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) เบื้องต้นได้
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และโอนย้ายสาขาต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

QR code