สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เพชรบุรี

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • ปฏิบัติการด้านการขายด้วยการติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
  • ดูแลยอดขายของลูกค้า Portfolio และลูกค้า Lot ใหญ่ รวมถึงการสร้างและเพิ่มยอดขายโดยการให้บริการ ให้ข้อมูลลูกค้าผ่านทางโปรแกรม CIA ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าและให้การตอบรับ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
  • รับการสั่งซื้อทางโทรศัพท์จากลูกค้า Lot ใหญ่ และดำเนินการส่งมอบการสั่งซื้อให้ผู้จัดการแผนกเพื่อจัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้าต่อไป


  คุณสมบัติ
  • ปวส.- ปริญญาตรี
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • มีใจรักงานบริการ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm36@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาเพชรบุรี โทร 032-898-078 ต่อ 105

QR code