สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - กาญจนบุรี

ประเภท
เขต
สาขา

1 ตำแหน่ง

  Department: R&D Laboratory
  Education: Master degree or PhD (Plant Breeding/Biotechnology) or related discipline.
  Work Experience: Minimum 5 years’ experience working in a genebank or as a senior pre-breeder.

  Job Description
  • Develop sample tracking systems and database to support a vegetable seed genebank
  • Support breeding program by identifying and requesting germplasm from public genebanks worldwide, ensuring phytosanitary certifications and biosecurity regulations are followed
  • Coordinate multiplication of germplasm to support the company’s pathology disease screening program, pre-breeding, and molecular marker development
  • Coordinate phenotyping and trait indexing for genebank accessions
  • Manage activities of genetic resources technical staff
  • Set, review and monitor projects of pre-breeders for the development of breeding material according to the company’s strategic directions 
  English language requirement
  TOEIC > 600 or equivalent.
  Location: Kanchanaburi, 100%. Domestic travel will be required.
  Benefits and Welfare:
  • Group Health Insurance ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • Fix Bonus 2 Month การันตรีโบนัส 2 เดือน
  • Accident Insurance ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
  • Funeral Allowance เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรมของบุคคลในครอบครัว
  • Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • Medical Checkup ตรวจสุขภาพประจำปี
  • Accommodation and food Allowance ที่พักและค่าอาหาร

  Please send CV and cover letter to
  Dr John Sheedy (R&D Laboratory Head) – john.sh@chiataigroup.com

QR code