สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ศาลายา

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์
  • จัดทำ Report  และงานด้านเอกสาร    
  • สนับสนุนช่วยเหลือด้านป้ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน  เช่น  ป้ายราคา  การตรวจนับสินค้า การใช้งานโปรแกรมต่างๆฯลฯ

  คุณสมบัติ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ 
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  ด้านคอมพิวเตอร์ 
  • อายุ 22- 35 ปี   
  • อัธยาศัยดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  
  • เพศชาย – หญิง
  • หากมีประสบการณ์ด้านค้าปลีก – ค้าส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm68@siammakro.co.th ,hrs68@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาศาลายา    โทร.  034-108734  ต่อ  104, 105  

QR code