สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ศาลายา

ประเภท
เขต
สาขา

เจ้าหน้าที่บัญชี

  ลักษณะงาน
  • จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง
  • เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน
  • ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต่างๆภายในสาขา
  • จัดทำบัญชีทรัยพ์สิน และงานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
  คุณสมบัติ
  • จบปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail  hrm68@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาศาลายา Tel.034-108734 ต่อ 104,105

QR code