สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - อยุธยา

ประเภท
เขต
สาขา

หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง

  ลักษณะงาน
  1. ดูแลติดตามงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในสโตร์
  2. ดูแลติดตามและควบคุมงานที่ว่าจ้างคู่สัญญาดำเนินการ
  3. ดูแล ตรวจสอบดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย รวมทั้งแนวปฎิบัติและการฝึกปฎิบัติ
  4. ดูแล ควบคุม บริหารจัดการแม่บ้าน และ รปภ.
  5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ในงานซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสม

  คุณสมบัติ
  1. วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาไฟฟ้า หรือ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  2. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และควบคุมเครื่องยนต์ อย่างน้อย 2 – 4 ปี
  3. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมและบำรุงรักษาอาคารอย่างน้อย 2 ปี
  4. มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm51@siammakro.co.th, hrs51@siammakro.co.th หรือติดต่อ   สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา อยุธยา โทร 035-706-406 ต่อ 104-105

QR code