สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ศรีนครินทร์

ประเภท
เขต
สาขา

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ณ สิ้นเดือน ส่งให้ฝ่ายบัญชีและการเงินสำนักงานใหญ่ และลงบันทึกด้านงบประมาณ
  • จัดทำงานรายงานการเบิกของภายใน,การจัดซื้อของใช้ในสโตร์ 
  • จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน
  • จัดทำรายงานสรุปเงินนำส่งธนาคาร รวมทั้งเงินทอนหรือเงินเหรียญของสาขา
  • เบิกจ่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
  • จัดทำรายงานสรุปการจัดเก็บรายได้อื่นๆของสาขา (Other Income)ที่นอกเหนือจากยอดขาย รวมทั้งค่าเช่าพื้นที่


  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป 
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี , มีทักษะในการทำงานเอกสารและงานประสานงาน


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ hrm03@siammakro.co.thหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 02- 3834104 ต่อ 104,105 หรือ โทร 080-3030-321

QR code