สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สาทร

ประเภท
เขต
สาขา

  ลักษณะงาน
  • บริหารงานเกี่ยวกับการใช้ยา
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั่วไป 
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายยา
  • ดูแลจัดเตรียมยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
  • แนะนำและรักษาโรคพื้นๆทั่วไป
  • ดูแล จัดเตรียม จัดหา และรักษาเภสัชภัณฑ์ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

  คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรีและมีใบประกอบโรคศิลป์
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 - 3 ปี
  • ทัศนคติดี สามารถทำงานให้บริการได้
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่ติดปัญหาการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

QR code