สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สามเสน

ประเภท
เขต
สาขา

พนักงานจัดเรียงสินค้า

  ลักษณะงาน
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนรับ , เบิกสินค้าจากแผนก GR เพื่อนำมาวางจำหน่ายบริเวณจุดขาย
  • นัด Stock สินค้า , ตรวจสอบปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย , เติมสินค้า
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป 
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ , ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีเมล์ HRS21@Siammakro.co.th , HRM21@ Siammakro.co.th 
  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 02 – 241 – 8400 ต่อ 104,105

QR code