สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - อุดมสุข

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าส่วนหน้า (Section Manager - Check Out)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ดูแลความเรียบร้อยของส่วนงาน Cashier , Reception เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
  • ตรวจสอบและนับเงินสดของ cashier เพื่อนำส่งเข้าธนาคาร
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย



  คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์งานต้อนรับ,งานบริหารทีม cashier,หรืองานบริการลูกค้าไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
  • สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์



  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8153

QR code