สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ปทุมธานี

ประเภท
เขต
สาขา

5 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • ช่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายในการจัดสต๊อกสินค้า
  • ช่วยเหลืองานตามที่ได้รับมอบหมายในการจัดเรียงสินค้า , ชั้นวางสินค้า และพิ้นที่ทำงาน 
  • ดูแลป้ายสินค้าที่แผนกให้ราคาถูกต้องและเป็นไปอย่างถูกต้อง  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป 
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ , ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน

QR code