สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - บางปู

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการฝ่ายบริหารฐานข้อมูล (Section Manager - Admin/ALC)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  • กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • กำกับดูแลเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่สรุปจากระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นยำ ตรงตามกำหนดเวลา
  • กำกับดูแลขั้นตอนการตรวจเช็คสต็อกประจำปีและการปรับสต็อก
  • กำกับดูแลสั่งการพนักงานในแผนก

  คุณสมบัติ
  • เพศ : หญิง , ชาย
  • อายุ(ปี) : 25
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

  คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • มีประกอบด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 5 ปี หรือผ่านงานด้านการตรวจสอบคอมพิวเตอร์
  • มีทักษะในการวิเคราะห์, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และติดต่อสื่อสาร
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ดี
  •  มีความละเอียดรอบคอบ

QR code