สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - วังหิน

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (Assistant Food Service Store Manager)

  ลักษณะงาน
  • บริหารสาขาในเรื่อง Standard ของสาขา , ยอด Sales , บริหารยอดสูญเสียของสินค้า 
  • จัดทำแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย
  • วางแผนการใช้พนักงานเให้เหมาะสม
  • จ้ดทำ report ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของงานเอกสาร การสั่งสินค้า รวมถึงด้าน GMP, HACCP
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • มี Passion ของงานขายและงานบริการ ทัศนคติดี มองความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
  • ไม่ติดปัญหาการปฏิบัติงานเป็นกะ
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา หรือยินดีพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆ ถ้ามีประสบการณ์ตรงตามสายงานค้าปลีก-ค้าส่ง  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีเมล์ pkhomgri@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 02-067-8153

QR code