สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - พิษณุโลก 2

ประเภท
สาขา

ผู้จัดการส่วนแผนกเบเกอรี่ / Section Manager - Bakery

  ลักษณะงาน

  1. สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่
  2. ดำเนินการให้แน่ใจว่าสินค้าขนมมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ และดูแลการหมุนเวียนของสต๊อกสินค้าตามหลักการ FIFO
  3. กำหนดและวางแผนการผลิตสินค้าเบเกอรี่ ทั้งชนิดและจำนวนของสินค้า ตาม Order และประมาณการยอดขาย
  4. จัดทำงบประมาณการดำเนินงานร้านเบเกอรี่ โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในเรื่องสภาพตลาดในปัจจุบัน
  5. จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้
  6. จัดเตรียมความพร้อมในการกระจายสินค้าให้กับลูกค้า และใส่ใจความต้องการของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าการให้บริการลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า ใส่ใจทุกข้อร้องเรียนและตำหนิ รวมทั้งคำแนะนำของลูกค้าและเมื่อมีโอกาส ควรตรวจตราและทักทายลูกค้า เมื่อลูกค้าถามหาที่วางสินค้าที่ต้องการ ต้องมั่นใจว่าลูกค้าจะต้อง มีผู้นำทางไปยังที่วางสินค้าเสมอ
  7. แนะนำและส่งเสริมการขายสินค้า Own Brand กับลูกค้า มีความรู้ในตัวสินค้ามากเพียงพอที่จะนำให้ลูกค้าได้รวมไปถึงการจัดสาธิต และจัดชิมสินค้าที่ออกใหม่ในแผนก
  8. สำรวจราคาสินค้าของคู่แข่งและนำเสนอสินค้าในแผนกด้วยทฤษฎี 6Right+1
  9. รักษามาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยของสาขาให้อยู่ในระดับสูง รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคน ดูแลให้มีการใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายมีการใช้อย่างเหมาะสมตลอดเวลา แผนกปลอดจากอุบัติเหตุ และไม่มีสินค้าตกอยู่บนพื้นที่โดยขาดการดูแล
  10. ดำเนินการต่อรองกับผู้ผลิตวัตถุดิบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อและการส่งมอบวัตถุดิบจากผู้ผลิต
  11. ดำเนินนโยบายผ่านทีมงาน เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายที่ได้วางไว้ สามารถบรรลุเป้าหมายในการใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพยากรบุคคล, เครื่องจักร,และวัตถุดิบ
  12. อาจจะต้องอบรมพนักงานในเรื่องการทำงานในส่วนต่างๆของแผนกเบเกอรี่
  13. ทำให้มั่นใจว่าพนักงานปฎิบัติตามกฎระเบียบเครื่องแต่งกายของบริษัท
  14. จัดทำตารางกะของพนักงานในแผนก
  15. บริหารจัดการแผนกเบเกอรี่ที่ผลิตสินค้าเฉพาะอย่าง ยกตัวอย่างเช่น เบเกิล หรือ เพสตรี้
  16. อาจจะต้องขายสินค้าเบเกอรี่ในชุมชมต่างๆ หรือ อาจต้องรับผิดชอบในการผลิตสินค้าเบเกอรี่ด้วย

  คุณสมบัติ

  1. ชาย / หญิง
  2. จบการศึกษาปริญญาตรี หรือเคยผ่านการอบรมด้านการพัฒนาผู้บริหารชั้นสูงจากสถาบันที่มีชื่อเสียง
  3. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานเบเกอรี่อย่างน้อย 5 ปี

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm89@siammakro.co.th, hrs89@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาพิษณุโลก 2 โทร 055-008919 ต่อ104,105