สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - กัลปพฤกษ์

ประเภท
สาขา

Supervisor - ALC

  ลักษณะงาน

  1. ตรวจสอบสภาพ Hardware ในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับ ISD สำนักงานใหญ่ หรือแจ้งบริษัท ให้เข้ามาทำการซ่อมบำรุง Hardware
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของระบบบันทึกข้อมูล ณ.จุด FOS รวมมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ จุดอื่นๆ รวมทั้งทำการสำรองข้อมูลประจำวัน ประจำเดือนให้ถูกต้อง
  3. ตรวจสอบการควมคุมรายการสินค้าคงคลังที่ลงในวารสารแม็คโครเมล์ รวมทั้งช่วยสั่งสินค้าในช่วงที่ลงในวารสาร
  4. ตรวจสอบรายการสินค่าคงคลังและดำเนินการสั่งซื้อผ่านระบบ OPL หรือ SuChaMa และตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
  5. ตรวจสอบการจัดทำป้ายราคาและป้ายราคาสินค้าและป้ายราคาสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลาให้กับฝ่ายปฏิบัติการ

  คุณสมบัติ

  1. ประกาศนียบัตรหรือปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. ควรมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 3 ปี

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm78@siammakro.co.th, hrs78@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขากัลปพฤกษ์ โทร.02-0012080ต่อ105,155