สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ละไม

ประเภท
สาขา

หัวหน้าแผนกผัก และผลไม้ (Supervisor - FRUIT&VEGETABLE )

  ลักษณะงาน

  1. ทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกในการวางแผนการจัดเรียงสินค้าหน้าร้าน และการแก้ปัญหาต่างๆในแผนก
  2. ดูแลสต็อกสินค้า และสั่งซื้อสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  3. ควบคุมการสูญเสียของสินค้าไม่ให้เกินมารตฐานที่บริษัทกำหนด
  4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ในการสั่งซื้อสินค้า และติดตามสินค้าให้ส่งตามเวลา
  5. ให้คำแนะนำในการทำงานกับพนักงานในแผนก 
  6. บริหารงานหน้าร้านให้มีความเรียบร้อย

  คุณสมบัติ

  1. 1จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  2. มีประสบการณ์ทำงานตามสายงานอย่างน้อย 2 ปี
  3. สามารถทำงานเป็นกะได้
  4. มีใจรักงานบริการ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น โปรแกรมMicrosoft Office
  6. มีทักษะในการบริหารจัดการทีมที่ดี และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm77@siammakro.co.th, hrs77@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา ละไม โทร 077- 969 280 ต่อ 104