สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ปากช่อง

ประเภท
สาขา

เจ้าหน้าที่พัฒนาสมาชิก (Customer Development)

  ลักษณะงาน

  1. สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้าที่รับผิดชอบ
  2. ประเมินการเข้าพบลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  3. รวบรวมและศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด
  4. วางแผนการตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  5. สร้างฐานลูกค้าเพิ่มเติม
  6. งาน อื่น ๆ ที่บริษัทมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ

  1. การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
  3. มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีพาหนะเป็นของตนเองและมีใบขับขี่
  5. มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลข และ การวิเคราะห์ลูกค้าและตลาด
  6. มีทักษะที่ดีทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
  7. มีความคิดสร้างสรรค์

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm74@siammakro.co.th, hrs74@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาปากช่อง โทร 044-008-498 ต่อ 104,105