สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ปากช่อง

ประเภท
สาขา

Supervisor – Cashier

  ลักษณะงาน

  1. ช่วยผู้จัดการในเรื่องการวางแผน , การจัดการ , และการควบคุมกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับงานแคชเชียร์
  2. รักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลา
  3. ดูแลป้องกันการเก็บเงินจากยอดขาย ดูแลการป้องกันยอดสูญเสีย
  4. ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบ กิจกรรมต่าง ๆ และตารางการทำงานของแคชเชียร์

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป 
  2. มีประสบการณ์ในการคิดเงิน หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office  ได้
  4. สามารถทำงานเป็นทีม มีใจรักงานบริการ ยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm74@siammakro.co.thhrs74@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาปากช่องโทร 044-008-498ต่อ 104 , 105