สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ราไวย์

ประเภท
สาขา

Customer Development Officer-(CDO) เจ้าหน้าที่พัฒนาลูกค้า

2 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  1. วางแผร จัดการ ดำเนินการและประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความผูกพันธ์กับลูกค้า
  2. สร้างและพัฒนายอดขายของลูกค้าในบัญชีลูกค้าที่รับผิดชอบทางโทรศัพท์
  3. รวบรวมข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด รวมถึงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
  4. เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและเป้าหมายในการทำธุรกิจของลูกค้า
  5. เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่ลูกค้าไม่พอใจ ด้วยการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นตามกระบวนการและนโยบายที่ได้กำหนดไว้

   

  คุณสมบัติ

  1. การศึกษา:จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์
  2. มีประสบการณ์ในการทำงานมา 1-2ปี ในส่วนงานขายและการบริการลูกค้า การจัดฐานข้อมูลขององค์กรค้าปลีก หรือค้าส่ง
  3. มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ MS. World,MS. Excel,MS. Power Point  
  4. เพศชาย-หญิง อายุ 21-30ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  5. มีความละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข

   

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm62@siammakro.co.th, hrs62@siammakro.co.th 

  หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาราไวย์  

  โทร0 7668 7052