สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ศิริมังคลาจารย์

ประเภท
สาขา

Staff 1 – Non Fresh

  คุณสมบัติ 

  1. ชาย, หญิง อายุ 18 – 35  ปี
  2. วุฒิการศึกษา ม.6 – ปริญญาตรี
  3. สามารถทำงานเป็นกะได้
  4. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว
  5. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์

  สามารถสมัครได้ที่ makro สาขาศิริมังคลาจารย์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 052-012-460 ต่อ 104

  หรือส่ง e-mail สมัครได้ที่ hrm303@siammakro.co.th , hrs303@siammakro.co.th