สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - บางปู

ประเภท
สาขา

Supervisor - ALC

  ลักษณะงาน

  1. ตรวจสอบสภาพ Hardware ในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ
  2. ตรวจสอบรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จัดทำรายงานสต็อก
  3. ตรวจสอบรายการสินค้าคงคลังและดำเนินการสั่งซื้อผ่านระบบ OPL หรือ SuChaMa และตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล
  4. ตรวจติดตามการบริหารจัดการสต็อกสินค้า Aging, Neverbeen Sold, Slow Moving ,Negative Stock ร่วมกับผู้จัดการตามสายงาน
  5. ประสานงานและเข้าร่วมการเช็คสต็อกสินค้า Year-end และ Cycle Stock Take รวมทั้งตรวจนับจำนวนครั้งของการนับสต็อก

  คุณสมบัติ

  1. มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 3 ปี
  2. อายุ 25 – 40 ปี
  3. การศึกษา ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  5. สามารถเข้ากะได้

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm112@siammakro.co.th, hrs112@siammakro.co.th หรือติดต่อ                      
  สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาบางปู โทร 02-0170040 ต่อ 104-105  หรือ 089-2407365 คุณวรรณภา  จันทรา