สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - นครราชสีมา 2

ประเภท
สาขา

SM-Bakery

  ลักษณะงาน

  1. สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต การขายและการกระจายสินค้าเบเกอรี่
  2. ดูแลผลิตภัณฑ์ให้มีความสด ใหม่ และวันหมดอายุ การหมุนเวียนของสต๊อกสินค้าตามหลักการ FIFO
  3. กำหนดและวางแผนการผลิดสอนค้าเบเกอรี่ ทั้งชนิดปละจำนวนสินค้าตาม Order และปริมาณยอดขาย
  4. จัดกิจจกรรมส่งเสริมการขยตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้
  5. จัดเตรียมความพร้อมในการกระรจายสินค้าให้กับลูกค้า 
  6. สำรวจราคาสินค้าของคู่แข่งและนำเสนอในแผนก
  7. รักษามาตราฐานสุขอนามัยและความปลอดภัยของสาขาให้อยู่ในระดับสูง รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคน ดูแลให้มีการใชห้เครื่องมือรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายมีการใช้อย่างเหมาะสมตลอดเวลา
  8. ดำเนินนโยบายผ่านทีมงาน เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายที่ได้วางไว้ สามารถบรรลุเป้าหมายในหารใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพยากรบุคคล เครื่องจักร และวัตถุดิบ 

   

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรี 
  2. ประสบการณ์สายงานเบเกอรรี่ 5 ปี 
  3. มีความขยันทุ่มเททำงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ ป้าหมายและคน
  4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  5. มีทัศนะคติเชิงบวก
  6. สามารถทำงานเป็นกะได้

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm102@siammakro.co.th, hrs102@siammakro.co.th

  หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา102 โทร 044-071-270  ต่อ 104/105