สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ถลาง

ประเภท
เขต
สาขา

พนักงานแผนกเนื้อสัตว์

  ลักษณะงาน

  1. ช่วยเหลืองานที่ได้รับมอบหมายในการจัดการสต๊อคสินค้าและการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามหลัก FIFO
  2. ใส่ใจกับความต้องการ ข้อเรียกร้องของลูกค้า และข้อแนะนำต่างๆ จากลูกค้า
  3. ดูแลรักษาคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท
  4. ดูแลป้ายสินค้าที่แผนกให้ราคาถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  5. จัดเรียงสินค้าให้มีความสวยงานและอยู่ในมาตรฐานระดับสูง รวมทั้งการเติมสินค้า การจัดการนำสินค้าที่เสียหายหรือคุณภาพต่ำออกจากพื้นที่ขาย
  6. ดูแลรักษาความสะอาดสต๊อคสินค้า ชั้นวางสินค้า และพื้นที่การทำงาน ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน GMP

   

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. ขึ้นไป
  3. สามารถทำงานเป็นกะ และเป็นทีมได้
  4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  5. มีประสบการณ์ด้านอาหารสดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. ทำงานเน้นลูกค้าเป็นหลัก
  7. มีวินัยในตัวเอง

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm75@siammakro.co.th, hrs75@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา…ถลาง...โทร…076-688-300…ต่อ…104, 105…