สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - นครศรีธรรมราช

ประเภท
เขต
สาขา

พนักงานตรวจสอบรายการสินค้าและราคา/Checker

1 ตำแหน่ง

  รายละเอียดของงาน:

  • ตรวจสอบสินค้าที่ลูกค้าซื้อและเปรียบเทียบจำนวนที่แสดงในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ  ว่าได้ชำระค่าสินค้า ถูกต้องตรงตามสินค้าที่ลูกค้าซื้อ 
  • การตรวจสอบต้องดำเนินการด้วยความสุภาพ และอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความเป็นมิตรกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเปลี่ยนความรู้สึกว่าผู้ตรวจ สอบได้ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า
  • สุ่มเช็คสินค้าที่ลูกค้าซื้อและเปรียบเทียบจำนวนที่แสดงในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ถ้ามีผลต่าง ต้องทำการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง และหาสาเหตุให้พบแล้วแจ้ง, SUPERVISOR - CASHIER หรือ SM - CHECK OUT ที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ขณะนั้น ทราบเพื่อตรวจ สอบและแก้ไขให้ถูกต้อง โดยดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ลูกค้าเสียเวลา  

  เงินเดือน :

  • ตามโครงสร้างของบริษัท

  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • จบการศึกษาระดับม.6 , ปวช., ปวส. หรือ ปริญญาตรี 
  • มีประสบการณ์การณ์การทำงานในสายงานเบเกอรี่อย่างน้อย 0-2 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะ, วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น)
  • มีทักษะการบริหารทีมงาน
  • มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft Office ) เบื้องต้นได้
  • ต้องการความก้าวหน้าและอนาคตที่มั่นคง
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และโอนย้ายสาขาต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งข้อมูลการสมัครได้ที่

   

  E-mail :  jobs@siammakro.co.th 

  Tel.075-316-680-90 Ext.104