สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - กระบี่

ประเภท
เขต
สาขา

Staff 1 - Checker (พนักงานตรวจสอบสินค้า)

  ลักษณะงาน

  1. ตรวจสอบสินค้าที่ลูกค้าซื้อและเปรียบเทียบจำนวนที่แสดงในใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ ว่าได้ชำระค่าสินค้าถูกต้องตามสินค้าที่ลูกค้าซื้อ
  2. ป้องกันและลดยอดสูญเสียตลอดจนการขโมยสินค้า , ความเสียหาย และความผิดพลาด
  3. ตรวจสอบสินค้าของแถมและใบเสร็จของแถมที่ลูกค้าได้รับให้ถูกต้องตรงกัน
  4. กรณีมีการขายสินค้ายกล็อต ออกเป็นพาเลท จะต้องตรวจสอบร่วมกับ Duty – Mgr. ทุกครั้ง 
  5. จัดทำรายงานความผิดพลาดในการแสกนสินค้าของแคชเชียร์ในสมุดคุม Log Book และสรุปรายงานส่ง Supv. Cashier  ทุกวัน
  6. สรุปยอด Log Book ประจำเดือนส่งส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

  คุณสมบัติ

  1. ช / ญ จบการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป
  2. มีความละเอียดรอบคอบ มีปฎิภาณไหวพริบ
  3. มีความซื่อสัตย์ อดทน ทำงานหนัก
  4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้ดี
  5. ทำงานโดยมุ่งบริการลูกค้าเป็นหลัก

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm35@siammakro.co.th, hrs35@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขากระบี่ โทร 075-700-100-9 ต่อ 104