สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - กระบี่

ประเภท
เขต
สาขา

GA. Staff ( เจ้าหน้าที่ช่างทั่วไป )

  ลักษณะงาน

  1. ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในสโตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้ ดูแลการใช้ค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้งบประมาณของสาขา
  2. ตรวจสอบระบบต่างๆประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี และลงบันทึกในรายงาน 
  3. ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงตามโปรแกรมการซ่อมบำรุงสโตร์
  4. ทำรายงานแจ้งการซ่อมบำรุง ความเสียหายต่างๆ และเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
  5. ทำหน้าที่จัดหาซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมกับการซ่อมบำรุงของสโตร์ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
  6. ทำหน้าที่ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆมาใช้ในการซ่อมบำรุงได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการให้บริการของผู้รับเหมาเป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย  ปวช ขึ่นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง
  2. มีประสบการณ์ความรู้และทักษะด้านการซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบสุขาภิบาล 1-2  ปี 
  3. สามารถทำงานเป็นกะได้ 
  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  5. มีทักษะเบื้องต้นในการจัดการด้านรักษาความปลอดภัยและแม่บ้าน

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm35@siammakro.co.th, hrs35@siammakro.co.th

  หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขากระบี่  โทร 075-811-458-65 ต่อ 104