สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - กระบี่

ประเภท
เขต
สาขา

Customer Development Officer ( เจ้าหน้าที่การตลาด )

  ประจำสาขา กระบี่

  ลักษณะงาน

  • วางแผน จัดการ ดำเนินการและประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้าในบัญชีลูกค้าที่รับผิดชอบผ่านการขายทางโทรศัพท์
  • รวบรวมข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด รวมถึงการชิงส่วนบ่งทางการตลาด และนำเสนอข้อมูลให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและเป้าหมายในการทำธุรกิจของลูกค้า 
  • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าจากสิ่งที่ลูกค้าไม่พอใจ ด้วยการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นตามกระบวนการและนโยบายที่ได้กำหนดไว้

  คุณสมบัติ

  1. ช / ญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี ในการเป็นหัวหน้าส่วนงานขายและการบริหารลูกค้า 
  3. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
  4. มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์
  5. สุภาพเรียบร้อย มีใจรักการบริการ และทักษะในการพูดจาสื่อสาร

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm35@siammakro.co.th, hrs35@siammakro.co.th

  หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขากระบี่  โทร 075-700-100-9 ต่อ 104