สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - กระบี่

ประเภท
เขต
สาขา

Staff 1 - Bakery (พนักงานเบเกอรี่)

  ลักษณะงาน

  1. รับผิดชอบในส่วนการผลิตและดูแลบริเวณหน้าร้านเบเกอรี่ เพื่อส่งเสิรมการขายร่วมกับการให้ความสนใจในเรื่องการเพิ่มรายได้ และผลกำไรให้กับสาขา
  2. ติดตามดูแลกระบวนการการผลิตสินค้าเบเกอรี่ ทั้งชนิดและจำนวนของสินค้า ตาม order และประมาณการยอดขาย
  3. ดำเนินการให้ป้ายราคาสินค้าตรงกับตัวสินค้าที่จัดเรียง และดำเนินการขอป้ายราคาหากชำรุดเสียหายหรือมีความต้องการ
  4. จัดเตรียมความพร้อมในการกระจายสินค้าให้กับลูกค้า และให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานที่ดี ใส่ใจในความต้องการ และข้อเรียกร้องของลูกค้า

  คุณสมบัติ

  1. ช / ญ จบการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานเบเกอรี่อย่างน้อย 1 – 2 ปี
  3. มีทักษะในการเรียนรู้ และสามารถทำงานในกระบวนการผลิต รวมถึงบริเวณการขายเบเกอรี่

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm35@siammakro.co.th, hrs35@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขากระบี่ โทร 075-700-100-9 ต่อ 104