สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - มหาสารคาม

ประเภท
เขต
สาขา

หัวหน้าแผนกบัญชีตรวจรับสินค้า (Supervisor-Admin G/R )

  ลักษณะงาน

  1. ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้ถูกต้อง แม่นยำ สินค้ามีคุณภาพ
  2. ติดต่อประสานงานกับผู้ส่งสินค้าและฝ่ายควบคุมใบส่งสินค้า
  3. ควบคุมดูแลเอกสารเกี่ยวกับการตรวจรับสินค้าให้ถูกต้อง
  4. ยืนยันเอกสารเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ครบจำนวนและการส่งสินค้าคืน

  คุณสมบัติ

  1. ปวส. – ป.ตรี ประสบการณ์ด้านการตรวจรับสินค้า 2 ปี
  2. มีความเป็นผู้นำและรับผิดชอบ
  3. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดและมีความทุ่มเท
  4. บริหารจัดการอย่างมีระบบ แบบแผน
  5. มีทักษะมนการวิเคราะห์และต่อรอง

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm80@siammakro.co.th, hrs80@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขามหาสารคามโทร 043-022520 ต่อ104, 105