สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - มหาสารคาม

ประเภท
เขต
สาขา

หัวหน้าแผนกเบเกอรี่ (Supervisor - Bakery )

  ลักษณะงาน

  1. จัดการสต๊อกสินค้าในคลังตามหลัก FIFO และดูแลคุณภาพความสดใหม่ของขนมอบ
  2. รักษาความสะอาดของสต๊อกสินค้า ชั้นวางสินค้า และพื้นที่การทำงาน ตามข้อกำหนดของ GMP
  3. ความคุมดำเนินการเกี่ยวกับป้ายสินค้าให้ถูกต้อง
  4. บริหารและจัดการระดับการสูญเสียของสินค้าให้อยู่ในงบประมาณที่วางไว้
  5. ควบคุมและมอบหมายบริหารจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกต้องและปลอดภัย

   

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในสายงานเบเกอรี่
  3. มีความรู้ความสามารถเรื่องการผลิตสินค้าเบเกอรี่
  4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  5. มีความเป็นผู้นำ

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm80@siammakro.co.th, hrs80@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขามหาสารคามโทร 043-022520 ต่อ104, 105