สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - มหาสารคาม

ประเภท
เขต
สาขา

หัวหน้าแผนกสินค้าบริโภค (Supervisor – Dry Food )

  ลักษณะงาน

  1. สั่งสินค้าตาม OPL ตรวจเช็คสต็อกสินค้าในพื้นที่ขายและในระบบให้ตรงตามความเป็นจริง
  2. ควบคุมสินค้าที่จัดส่งมาให้ตรงตามเวลา คุณภาพเหมาะสมมีสภาพดี
  3. รักษามาตรฐานของการจัดวางและจัดเรียงสต็อกสินค้า
  4. ดูแลความสะอาดของสต็อกสินค้าและรักษาระดับการสูญเสียให้น้อยที่สุด

  คุณสมบัติ

  1. ปวส. – ป.ตรี 
  2. ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในธุรกิจค้าปลีก/ส่ง
  3. มีความละเอียดรอบคอบสูง
  4. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดและมีความทุ่มเท
  5. มีทัศนคติที่ดี
  6. มีความเป็นผู้นำ

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm80@siammakro.co.th, hrs80@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขามหาสารคามโทร 043-022520 ต่อ104, 105