สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ชุมแพ

ประเภท
เขต
สาขา

Customer Development Officer

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ออก visit ลูกค้าและเพิ่มยอดขายในกลุ่ม Horeca,Retailer  ในเขตความรับผิดชอบของสาขา
  • เพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษากลุ่มลูกค้าเดิมให้มียอดซื้อสินค้าของทางบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
  • จัดทำ Report ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • จัดกิจกรรมเพื่อรับสมัครสมาชิกของบัตรแม็คโคร
  • ประสานงานกับลูกค้าในการจัด order สินค้าเมื่อมีการสั่งของจากทางลูกค้า

   

  คุณสมบัติ

  • บุคลิกภาพดี ขับรถยนต์/รถจักรยายนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่และมีพาหนะส่วนตัวในการเดินทาง
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป 

   

  Contact : hrm61@siammakro.co.th,hrs61@siammakro.co.th,pkhomgri@siammakro.co.th,japirom@siammakro.co.th

  Line@ : @makrojob

  Tel. 043-313961 ต่อ 104,105 , 02-067-8153