สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เลย

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการส่วนสินค้าอุปโภค 1 (Section Manager - Non Food 1)

1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง (บริษัทฯ รับพิจารณากรณีมี
   ประสบการณ์ตรงสายงานสำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับป.ตรี ตามที่เห็นสมควร)
  • มีประสบการณ์ตรงตามสายงานที่สมัคร 3-5 ปี สำหรับตำแหน่งงานผู้จัดการส่วน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งข้อมูลการสมัครได้ที่
  E-mail : jobs@siammakro.co.th

  Tel.02-723-1893 ,084700-7794 (พี่รุจ)

  Tel.077-219-870-75 Ext.104 / 105