สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - บุรีรัมย์

ประเภท
เขต
สาขา

Officer - Customer Development (HoReCa)

  ลักษณะงาน
  สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบมืออาชีพ ค้นหาและจัดเตรียมข้อมูลของลูกค้า เพื่อหาโอกาศในการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ทั้งยังทำหน้าที่เป็นผู้นำในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ และนำไปเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นพฤติกรรมซื้อสินค้า  และใกล้ชิดกับลูกค้า
  คุณสมบัติ
  • เพศ /หญิง อายุ 28-35 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการ การตลาด เศรษศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 0-2 ปี ในการเป็นหัวหน้าส่วนงานขายและการบริการลูกค้า การจัดการฐานข้อมูลขอองค์กรค้าปลีก หรือค้าส่ง


  ความสามรถหลัก
   
  • ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
  • มีรถยนต์ / จักรยานยนต์  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm32@siammakro.co.th, hrs32@siammakro.co.th หรือติดต่อ                       สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาบุรีรัมย์ โทร 044-690-300-315ต่อ 104,105

QR code