สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - บุรีรัมย์

ประเภท
เขต
สาขา

หัวหน้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าทั่วไป (Supervsor-Non Food)

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  รับผิดชอบการดูแลความเรียบร้อยและผลักดันยอดขายของแผนกสินค้าทั่วไปให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการควบคุม stock สินค้า , การรับสินค้าและการจัดเก็บ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ติดต่อประสานงานกับทางทีมจัดซื้อ และการวางแผนการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  2. มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสินค้าทั่วไป ในธุรกิจ modern trade มาไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป 
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการบริหารทีมงาน 

   

  สามารถสมัครได้ที่ makro สาขาบุรีรัมย์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 044-111-600 ต่อ 104

  หรือส่ง e-mail สมัครได้ที่ hrm32@siammakro.co.th,hrs32@siammakro.co.th