สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - บุรีรัมย์

ประเภท
เขต
สาขา

Butchery Manager

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  1. ควบคุมและมอบหมายงานในการเตรียมสั่งซื้อสินค้า
  2. ตรวจสอบ ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา คุณภาพ อุณภูมิที่ถูกต้องตามที่กำหนด
  3. บริหารจัดการยอดสูญเสียของสินค้าให้อยู่ในงบประมาณที่วางไว้
  4. ควบคุมและมอบหมายงานเกี่ยวกับการเช็คสต็อคสินค้า
  5. จัดตารางการทำงานของพนักงานในแผนก


  คุณสมบัติ

  1. เพศ หญิง อายุ 28-35 ปี จบการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่งหัวหน้างาน
  3. สามารถทำงานเป็นกะ วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดเทศกาลได้
  4. สามารถทำงานเป็นทีมได้
  5. มีทักษะด้านการสื่อสาร


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm32@siammakro.co.th, hrs32@siammakro.co.th
  หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาบุรีรัมย์
  โทร 044-690-300-315 ต่อ 104,105