สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - บุรีรัมย์

ประเภท
เขต
สาขา

ซุปเปอร์ไวเซอร์ ธุรการบัญชี/การเงิน [Supervisor - Administration ]

1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหรือปริญญาตรีด้านบัญชี 
  2. มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต
  3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  4. มีความละเอียดรอบคอบ

  สามารถสมัครได้ที่ วัลภา  แขค้างพลู หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 044-111600  ต่อ 104 , 105   

  หรือส่ง e-mail สมัครได้ที่ hrm32@siammakro.co.th