สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - บุรีรัมย์

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Section Manager - Fish)

  ลักษณะงาน

  1. มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า
  2. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก
  3. ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาและอาหารทะเล

   

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
  2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่งหัวหน้างานของแผนกปลา และอาหารทะเล ในซุปเปอร์มาร์เกตที่มีชื่อเสียง ธุรกิจการบริการอาหาร หรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถทำงานเป็นกะ, วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น)
  4. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และโอนย้ายสาขาต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  สามารถสมัครได้ที่ วัลภา  แขค้างพลู หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร 044-111600  ต่อ 104 , 105   

  หรือส่ง e-mail สมัครได้ที่ hrm32@siammakro.co.th

   

   คุณจิราวัฒน์ (ป้อม)  japirom@siammakro.co.th 02-067-8148

  คุณปริญญา (มาร์ช) pkhomgri@siammakro.co.th 02-067-8153