สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ศรีสะเกษ

ประเภท
เขต
สาขา

หัวหน้าแผนก สินค้าเนื้อสัตว์ (Supervisor Butchery)

1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง (บริษัทฯ รับพิจารณากรณีมีประสบการณ์ตรงสายงาน แต่วุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับ ป.ตรี ตามที่เห็นสมควร)
  • ประสบการณ์ในงาน 2-3 ปี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ประจำสาขาศรีสะเกษ


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งข้อมูลการสมัครได้ที่
  E-mail : jobs@siammakro.co.th