สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - แพร่

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor ALC (IT)

  ลักษณะงาน

  1. ตรวจสอบสภาพ Hardware ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี รวมทั้งประสานงานกับ ISD สำนักงานใหญ่ 
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของระบบบันทึกข้อมูล ณ จุด POS รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ จุดอื่นๆ 
  3. ตรวจสอบรายการสินค้าคงคลังและดำเนินการสั่งซื้อผ่านระบบ OPC และตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
  4. สนับสนุนส่วนงาน Operations Sales Floor 
  5. ตรวจติดตามการบริหารจัดการสต็อคสินค้า Aging , Neverbeen Sold, Slow Moving Stock ร่วมกับผู้จัดการตามสายงาน
  6. ประสานงานและเข้าร่วมการเช็คสต็อกสินค้า Year-end และ Cycle Stock Take รวมทั้งตรวจนับจำนวนครั้งของการนับสต็อก

   

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับปวส – ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 3 ปี