สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - พะเยา

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager- Dry Food1)

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  ดูแลรับผิดชอบช่วยงานของหัวหน้าส่วนในการจัดการแผนก ในเรื่องการบรรลุยอดขาย , การควบคุมสต็อกสินค้า , การลดยอดสูญเสียและการสูญหาย , รักษาและปรับปรุงการจัดเรียงสินค้า , สร้างมาตราฐานในการให้บริการลูกค้าและจัดการเรื่องประสิทธิผลในการทำงานของพนักงาน ในแผนก

  คุณสมบัติ

  • ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์
  • สามารถทำงาสนเป็นทีมได้, มีความขยันอดทน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความเป็นผู้นำ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งข้อมูลการสมัครได้ที่ E-mail : jobs@siammakro.co.th