สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - พะเยา

ประเภท
เขต
สาขา

Customer Development Office (เจ้าหน้าที่การตลาด)

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  1. วางแผนก จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  2. สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า
  3. รวบรวมข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด
  4. เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
  5. ทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยทั้งในและนอกองค์กร

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย - หญิง  อายุ 21-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  3. หากมีประสบการณ์ด้านการขายหรือการบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office เบื้องต้นได้
  5. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ 
  6. สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้ ทำงานวันเสาร์.อาทิตย์ และวันหยุดเทศกาลได้
  7. มียานพาหนะเป็นของตนเอง 

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm87@siammakro.co.th, hrs87@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาพะเยา โทร 054 – 071501 ต่อ 104 - 105