สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สุโขทัย

ประเภท
เขต
สาขา

HR Supervisor (Payroll)

  ลักษณะงาน

  1. การรับสมัครงานให้เป็นไปโดยถูกต้องรวมถึงการนัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์
  2. คำนวนค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่ากะและภาษีเงินได้ของพนักงานโดยระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปโดยถูกต้องและตรงเวลาที่กำหนด
  3. ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
  4. เก็บรวบรวมสถิติการทำงานของพนักงานเพื่อบันทึกลงในประวัติการทำงาน
  5. ดำเนินการด้านธุรกรรมรวมถึงงานด้านเอกสารต่างๆภายในฝ่ายทุกประเภท
  6. ติดต่อหน่วยงานต่างๆเช่น สำนักงานประกันสังคม สำนักงานจัดหางาน แรงงานจังหวัด กรมพัฒนาฝีมือจังหวัด
  7. ดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์ในเรื่องสวัสดิการที่บริษัทกำหนด
  8. ดำเนินการด้านเอกสารของพนักงานพีซีซัพพลายเออร์ที่มาปฏิบัติงานในพื่นที่ขายของสโตร์
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือผู้บริหาร

  คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรีด้านการบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีในงานด้านการบริหารบุคคล
  3. มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
  4. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  6. ซื่อสัตย์
  7. ต้องเป็นนักประสานงานที่ดีมีจิตวิทยาในการพูดและโน้มน้าวคนได้

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm70@siammakro.co.th, hrs70@siammakro.co.th

  หรือติดต่อ คุณเปรมปรีดิ์ แก้วสลุดและคุณคนึงนิต ศรีคำ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา สุโขทัย  โทร  055-013130-40 ต่อ   104-105  หรือ  094-9496698 , 085-8282715