สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - แม่สอด

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor – F&V

  ลักษณะงาน

  1. เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ ในการบริหารจัดการในส่วนของการบรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร
  2. ควบคุมสต็อกสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  3. รักษามาตรฐานและพัฒนาการจัดเรียงสินค้า การนำเสนอและมอบการบริการที่ดีแก่ลูกค้า
  4. ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนกและดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ

   

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  2. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
  3. สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  4. มีภาวะความเป็นผู้นำ / การทำงานเป็นทีม / กล้าตัดสินใจ / มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  5. รักงานบริการ / สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและมีทักษะการสอนงาน

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm73@siammakro.co.th, hrs73@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาแม่สอด   โทร 055-032-155 ต่อ 104,105