สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - แม่สาย

ประเภท
เขต
สาขา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสมาชิก/CDO

2 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  1. วางแผน จัดการ ดำเนินการและประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  2. สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้าในบัญชีที่ได้รับผ่านทางการขายทางโทรศัพท์
  3. รวบรวมข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด นำเสนอข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
  5. ทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

  คุณสมบัติ

  1. เพศ หญิง -  ชาย   อายุ  20 - 35 ปี (ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  2. วุฒิ   ป.ตรี   ขึ้นไป  (สาขาการตลาด ) หรือที่เกี่ยวข้อง 
  3. มีความรู้ และใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  4. มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครพิจารณาพิเศษ
  5. ขยัน  อดทน ซื่อสัตย์  รักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  6. สามารถทำงานเป็นกะได้

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm67@siammakro.co.th, hrs67@siammakro.co.th

  หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา แม่สาย  โทร. 052 – 021- 701-15 ต่อ 104,105