สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ลำปาง

ประเภท
เขต
สาขา

Staff - ALC ( เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล )

  ลักษณะงาน

  1. ตรวจสอบสภาพ Hardware ในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาตลอดจน ISD สำนักงานใหญ่ทราบหากมีปัญหา หรือแจ้งบริษัทฯ ให้เข้ามาทำการซ่อมบำรุง Hardware
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของระบบบันทึกข้อมูล ณ จุด POS รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ณ จุดอื่น ๆ รวมทั้งทำการสำรองข้อมูลประจำวัน, ประจำเดือนให้ถูกต้อง ครบถ้วน
  3. ตรวจสอบรายการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จัดทำรายงานสต็อก, การเก็บรักษาและรายงานการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ ISD สำนักงานใหญ่
  4. ดำเนินการ Key-in การสั่งซื้อผ่านระบบ OPL และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
  5. จัดพิมพ์รายงานสต็อกสินค้า
  6. เข้าร่วมการเช็คสต็อกสินค้า ประจำปี,ประจำเดือน
  7. จัดทำป้ายราคาสินค้าและป้ายสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลาให้กับฝ่ายปฎิบัติการ
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง  อายุ 22 – 35  ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
  3. มีประสบการณ์ในงานด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จากองค์กรธุรกิจค้าปลีก หรือซุปเปอร์มาร็เก็ต พิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  5. มนุษย์สัมพันธ์ดี
  6. สามารถทำงานเป็นกะได้
  7. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm52@siammakro.co.th, hrs52@siammakro.co.th, dseubsak@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาลำปางโทร 054-230111ต่อ104, 105