สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - แม่ริม

ประเภท
เขต
สาขา

พนักงาน Canvass

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  ออกพบลูกค้าหรือสมาชิกที่เป็นร้านค้าหรือผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ เข้าใจ ชี้ชวน รวมถึงค้นหาผู้ประกอบการหรือธุรกิจรายใหม่ๆที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้เข้ามาเป็นสมาชิกของแม็คโครและรับฟังข้อคิดเห็นจากลูกค้าเก่าและรวมถึงพัฒนาสมาชิกที่เข้ามาใหม่ให้เกิดยอดขายกับบริษัทฯ หาลูกค้าใหม่ที่เป็นร้านค้าหรือธุรกิจ ที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นสมาชิกของแม็คโคร และ ทบทวนปรับปรุงข้อมูลลูกค้าเก่า ให้ถูกต้องตรงตามที่ไปพบ

  คุณสมบัติ

  1. อายุระหว่าง   20 – 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ม.6 ถึงปริญญาตรี
  3. สุภาพ,เรียบร้อย บุคลิคดี
  4. รักงานพบปะพูดคุย
  5. สุขภาพดี แข็งแรง พร้อมและรักการเดินทาง
  6. ทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้
  7. หากมีประสบการณ์งานขายมาบ้างก็จะเรียนรู้งานได้เร็วขึ้น
  8. หรือมีความชำนาญรู้จักพื้นที่ก็จะเป็นประโยชน์

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm50@siammakro.co.thhrs50@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาแม่ริม โทร 053/298-928 ต่อ 104-105