สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เชียงใหม่

ประเภท
เขต
สาขา

พนักงานแผนก Bakery

3 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  1. จัดเตรียมสินค้าประเภท bakery ตามชนิดและจำนวนสินค้าตาม order
  2. ส่งมอบสินค้าให้กับผู้ผลิตตรงเวลา รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า รักษามาตราฐานการบริการให้อยู่ในระดับสูง
  3. ดูแลป้ายราคาสินค้าให้ถูกต้อง ดูแลพื้นที่ขายให้สะอาดปลอดภัย

  คุณสมบัติ

  1. ใส่ใจรายละเอียด มีวินัยในตนเอง
  2. ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  3. สามารถทำงานเป็นทีม มีแรงจูงใจในการทำงาน ตั้งใจและเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองตามสายงานในอนาคต
  4. เน้นลูกค้าเป็นหลัก  

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm06@siammakro.co.th, hrs06@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา เชียงใหม่ 1 โทร.  053-116-200 ต่อ 104