สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เชียงใหม่

ประเภท
เขต
สาขา

พนักงาน ออกรับสมัครบัตรสมาชิก

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  สรรหาสมาชิก ลงพื้นที่  กระตุ้นกลุ่มลูกค้าให้มีการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น โดยใช้ข้อมูลโปรโมชั่น รับสมัครสมาชิก

  คุณสมบัติ

         มีความซื่อสัตย์ อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สื่อสารได้ รอบคอบ มีความมั่นในตัวเอง

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm06@siammakro.co.th, hrs06@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา เชียงใหม่ 1 โทร.  052-003-600 ต่อ 104,105