สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เชียงใหม่

ประเภท
เขต
สาขา

พนักงานแผนกเนื้อสัตว์

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  1. จัดเตรียมสินค้า จัดการสต้อคสินค้าตามหลัก FIFO
  2. ส่งมอบสินค้าให้กับผู้ผลิตตรงเวลา รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า รักษามาตราฐานการบริการให้อยู่ในระดับสูง
  3. ดูแลป้ายราคาสินค้าให้ถูกต้อง

  คุณสมบัติ

  1.  ใส่ใจรายละเอียด มีวินัยในตนเอง
  2.  ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  3.  สามารถทำงานเป็นทีม มีแรงจูงใจในการทำงาน ตั้งใจและเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองตามสายงานในอนาคต
  4.  เน้นลูกค้าเป็นหลัก  

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm06@siammakro.co.th, hrs06@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา เชียงใหม่ 1 โทร.  052-003-600 ต่อ 104,105