สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เชียงใหม่

ประเภท
เขต
สาขา

พนักงาน Cashier

7 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  1. บริการลูกค้าด้วยความเป็นมิตรและรวดเร็วแม่นยำ
  2. ป้องกันการสูญเสียของสินค้า
  3. ดูแลคิวการชำระเงินของลูกค้าไม่ให้รอเกิน 3 คิว
  4. ดูแลยอดขายเงินรวมประจำวัน

  คุณสมบัติ

  1. มีความซื่อสัตย์ อดทน สามารถยกของหลักได้
  2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มุ่งเน้นการบริการลูกค้าเป็นหลัก มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้ดี
  3. มีความสามารถในการคำนวณ
  4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm06@siammakro.co.th, hrs06@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา เชียงใหม่ 1 โทร.  052-003-600 ต่อ 104,105