สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - เชียงใหม่

ประเภท
เขต
สาขา

พนักงานแผนกบริหารฐานข้อมูล

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  1. ตรวจสอบ Hardware ในสโตร์ให้สามารถใช้งานได้
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของระบบบันทึกข้อมูลในสาขา
  3. การคีย์สั่งซื้อสินค้า
  4. จัดทำรายงานสต็อกและเช็คสต็อกสินค้า
  5. จัดทำป้ายราคาสินค้า 
  6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ 

  1. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. มีทักษะในกรสื่อสารและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm06@siammakro.co.th, hrs06@siammakro.co.th 

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา เชียงใหม่ 1 โทร.  052-003-600 ต่อ 104,105