สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - นครสวรรค์

ประเภท
เขต
สาขา

พนักงานแคชเชียร์

  ลักษณะงาน

  1. คิดเงินและรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า
  2. ดูแลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า
  3. ตรวจสอบความถูกต้องในการสแกนสินค้าจากลูกค้า

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง
  2. วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  3. อายุ 19 ปีขึ้นไป (เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  4. มีประสบการณ์ความรู้และทักษะด้านแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานบริการ
  6. สามารถทำงานเป็นกะได้

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm16@siammakro.co.th, hrs16@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขานครสวรรค์ โทร 056-325-200 ต่อ 104,105