สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - นครสวรรค์

ประเภท
เขต
สาขา

เจ้าหน้าที่บริหารการขายทางโทรศัพท์และลูกค้าสัมพันธ์ (Staff 1 – SR)

  ลักษณะงาน

  1. ปฎิบัติการด้านการขาย ด้วยการติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
  2. ดูแลยอดขายของลูกค้าในบัญชีและลูกค้ารายใหญ่
  3. รวบรวมข้อมูล และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการขาย นำเสนอข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์และประสานงานจัดเตรียมสินค้าให้กับลูกค้า
  5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

   

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง
  2. อายุ 20-35 ปี (ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
  5. มีความขยัน อดทน ซื้อสัตย์ รักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  6. สามารถทำงานเป็นกะได้

   

  ส่งใบสมัครงาน (Resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm16@siammakro.co.th, hrs16@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขานครสวรรค์ โทร 056-325-200 ต่อ 104,105