สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ลำพูน

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน / Admin

1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1. ชาย/หญิง 28-40  ปี
  2. ป.ตรี  สาขาบัญชี
  3. มีประสบการณ์หัวหน้างานเกี่ยวกับงานบัญชี อย่างน้อย 3-5 ปี

  เงื่อนไข  / สวัสดิการ

  1. สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี
  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  3. โบนัสประจำปี
  4. ประกันสังคม
  5. ยูนิฟอร์ม          

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm34@siammakro.co.th

  หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาลำพูน โทร. 053-581-285 ต่อ 104,105