สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ลำพูน

ประเภท
เขต
สาขา

หัวหน้าแผนกเบเกอรี่ / Supervisor - Bakery

  ลักษณะงาน

  1. ช่วยเหลืองานผู้จัดการแผนกในการควบคุม จัดทำกลยุทธ์ และจัดกิจกรรมต่างๆ ในสาขา  เพื่อส่งเสริมการขาย โดยเน้นที่การเพิ่มรายได้และผลกำไรให้กับสาขา

  คุณสมบัติ

  1. จบปริญญาตรี  สาขาด้านคหกรรม การบริหารธุรกิจ  การจัดการ
  2. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานเบเกอรี่อย่างน้อย 2-5 ปี 

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm34@siammakro.co.th, hrs34@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา ลำพูน   โทร
  053-581285 ต่อ 104 , 105