สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - กำแพงเพชร

ประเภท
เขต
สาขา

Staff Dry Food ( พนักงานประจำแผนกสินค้าดรายฟู๊ด )

  ลักษณะงาน

  1. ตรวจเช็คสินค้าให้อยู่ในสภาพเดิมทุกส่วนพร้อมใช้งาน สะอาด ป้ายบอกราคาอยู่ในสภาพเรียบร้อย
  2. ดูแลความสะอาดของพื้นที่ขาย ไม่ปล่อยให้มีสินค้าตกกระจายตามพื้นที่โดยไม่ดูแล
  3. ตรวจเช็คป้ายสินค้าและป้ายบอกราคาที่กำกับสินค้าถูกต้องตรงกับตัวสินค้า
  4. เติมสินค้าให้ถูกต้องตามที่กำหนด
  5. ตรวจสอบสินค้าที่มีวันหมดอายุ
  6. ตรวจสอบความเสียหายของหีบห่อบรรจุ และ ตัวสินค้า
  7. ดูแลลูกค้าในพื้นที่ขาย เมื่อลูกค้าสอบถามหาที่วางสินค้าที่ต้องการ ต้องมั่นใจว่ามีผู้นำทางไปยังที่วางสินค้า
  8. ช่วยเหลืองานตามที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมการนับสต็อคสินค้า
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง  อายุ 20 – 30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย
  3. สามารถทำงานเป็นกะได้
  4. มีใจรักงานบริการ
  5. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm45@siammakro.co.th, hrs45@siammakro.co.th, pcharoens@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขากำแพงเพชรโทร 055-717777ต่อ104, 105