สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - กำแพงเพชร

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor – Dry Food ( หัวหน้าแผนกสินค้าอาหารแห้ง )

  ลักษณะงาน

  1. ควบคุมและรักษามาตรฐานการจัดวาง, จัดเรียงสินค้าและป้ายราคา
  2. ดำเนินการสั่งสินค้า โดยดูปริมาณสต็อกให้เหมาะสม
  3. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการสร้างสายสัมพันธ์ และใส่ใจกับคำถาม,คำร้องเรียน,คำแนะนำจากลูกค้า
  4. ช่วยเหลือและประสารงานกิจกรรมการเช็คสต็อกสินค้า
  5. ควบคุมรักษาระดับยอดสูญเสียให้น้อยที่สุด
  6. ปฎิบัติการและดูแลรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์
  7. ตรวจสอบและวางแผนกำลังคนในแต่ละวัน
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย – หญิง  อายุ 25 – 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  3. มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าอาหารแห้ง หรืองานห้างสรรพสินค้า อย่างน้อย 3 ปี
  4. สามารถทำงานเป็นกะได้
  5. มีใจรักงานบริการ, มีภาวะผู้นำ
  6. มีทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  7. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm45@siammakro.co.th, hrs45@siammakro.co.th, pcharoens@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขากำแพงเพชรโทร 055-717777ต่อ104, 105