สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - กำแพงเพชร

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการแผนกบริหารฐานข้อมูล (Section Manager - IT)

  ลักษณะงาน

   

  1. กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  2. กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. กำกับดูแลการพิมพ์ป้ายราคาสินค้า, โปรโมชั่น ให้ทันตามเวลา และมีความถูกต้อง
  4. กำกับดูแลการสรุปรายงานยอดสูญเสียของทุกส่วนงาน
  5. กำกับดูแลความถูกต้องของรายงาน Stock Management และรายงาน MIS ประจำเดือน

   

  คุณสมบัติ

   

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. มีประสบการณ์ในงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างน้อย 5 ปี
  3. สามารถทำงานเป็นกะได้
  4. มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ excel ได้เป็นอย่างดี (pivot,vlookup)

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ japirom@siammakro.co.th , pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th 

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153