สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - พิจิตร

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor Bakery

  ลักษณะงาน

          มีหน้าที่ รับผิดชอบในการช่วยเหลืองานผู้จัดการแผนก ในการควบคุม จัดทำกลยุทธ์ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับพนักงานแผนก   Bakery   ที่ทำงานในสาขา  เพื่อส่งเสริมการขายโดยให้เน้นที่การเพิ่มรายได้และผลกำไรในสาขา

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาชั้น ปวส. ขึ้นไป
  2. สามารถทำงานเป็นกะได้
  3. มีประสบการณ์อย่างน้อย  2 ปี

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm119 @siammakro.co.th, hrs119@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาพิจิตร โทร035 -706406  ต่อ  104 ,105