สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - น่าน

ประเภท
เขต
สาขา

เจ้าหน้าที่พัฒนาลูกค้า Customer Development Officer (CDO)

2 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  1. ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และนำเสนอทางเลือกซื้อสินค้าต่างๆให้กับลูกค้า 
  2. รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการออกเยี่ยมเยียน  เพื่อที่จะนำข้อมูลมาทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ ภายในสาขา
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ภายในสาขา
  4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

  คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  การจัดการ  การตลาด  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ การทำงานด้านการตลาด  0-2 ปี
  3. มีแรงจูงใจในการทำงาน
  4. มีรถยนต์  รถจักรยานยนต์  สามารถขับขี่ได้   มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์   

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ hrm103@siammakro.co.th, hrs103@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาน่าน   โทร 054-051155   ต่อ104  105